İ s t e k V a r s a Ç ö z ü m V a r d ı r . . .

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti bağlamın da gerek tecrübelerimizden kaynaklı gerek

araştırmalarımız neticesin- de belirli bir takım unsurları ele alarak kendimize

ve personellerimize benimsetmiş bulunmaktayız nedir bu unsurlar?

Ürün kalitesi, ürün satışından sonra ür- ün ile ilgili oluşacak aksaklıklarda

sorumluluğu kabullenme doğru personel çalıştırma ve personeli eğitme,

rahatlık ve güven olgusu oluşturma müşteriyi dinleme ve anlama

koşulsuz, hızlı ve güler yüzlü yaklaşım.